Markkinointimateriaali

May 20, 2014

Loppuseminaari - Slutseminarium


Kategoria: General
Kirjoittaja: kari

Aktivointi-TV -

PALVELULLA SISÄLTÖÄ ELÄMÄÄN

projektin loppuseminaari

tiistaina 20.5.2014 klo. 13-14.30

Vuorikeskuksen juhlasalissa, Vuorikatu 2-4

INNEHÅLL FÖR SENIORERNAS LIV GENOM Aktiverande-TV - SERVICE

projekts slutseminarium

tisdaten den 20.5.2014 kl. 13.00-14.30

Bergcentrets festsal, Berggatan 2-4