Suomeksi

Arbetsgrupper

Aktiverande-TV består av flera mindre arbetgrupper vilka ansvarar för sitt eget avancemang i projektet.   

I utvecklingen av Aktiverande-TV deltar

 I utvecklingsarbetet deltar även testgruppen samt erfarenhetsberättarna.