Ekonomi- och anskaffningsgruppen

Som arbetsgruppens ordförande fungerar Elisa Nurmimäki och som sekreterare Seija  Nyqvist.

Arbetsgruppens uppgift är att centralt koordinera projektets utgifter och uppföljning av ekonomin.

 

I arbetsgruppen för ekonomi och upphandling ingår

Vasa stad, Seniorcentret

projektchef Hannele Laaksonen     hannele.laaksonen(at)vaasa.fi

projektarbetare Seija Nyqvist     seija.nyqvist(at)vaasa.fi

ekonomitjänsteman Elisa Nurmimäki     elisa.nurmimaki(at)vaasa.fi

Vasa yrkeshögskola 

projektkoordinator Sari Hudd     sari.hudd(at)vamk.fi

Yrkeshögskolan Novia  

projektadministratör  Sofia Lillgäls     sofia.lillgals(at)novia.fi