Suomeksi

Erfarenhetsberättare

Erfarenhetsberättargruppen består av frivilliga seniorer som deltar i bedömningen och utvecklingen av tekniken, innehållet och övrig verksamhet i Aktiverande TV.

Erfarenhetsberättargruppen sammanträder regelbundet under ledning av projektarbetaren. Under mötena informerar man om hur projektet framskrider och går igenom aktuella ärenden som berör projektet.

Pilotgruppens erfarenheter samlas in i olika skeden av projektet. Erfarenheterna och kommentarerna kommer senare att finnas till påseende på denna webbplats.

Man kan gå med i erfarenhetsberättargruppen under olika skeden av projektet. Tidpunkten för följande möte informeras på sidan aktuellt  

Tillägginformation: projekarbetare Seija Nyqvist tfn 040 176 0638 eller              seija.nyqvist(at)vaasa.fi