Suomeksi

Välkommen till Aktiverande TV:s nätsidor


Aktiverande TV riktar sig till seniorer och erbjuder nya möjligheter
att delta i aktiviteter även i de fall när det inte längre finns några möjligheter att lämna hemmet.

Syftet med Aktiverande TV är att stödja och komplettera redan befintlig service.

Aktiverande TV var ett tre-årigt projekt (1.4.2011-31.3.2014), inom vilket Vasa Stads arbetstagare, Vasa Yrkeshögskolas samt yrkeshögskolan Novias studerande och lärare utvecklad och förverkligt en teknisk verksamhetsmiljö.

Projektet finansieras av Europeiska regionalutvecklingsfonden (ERUF) genom Österbottens Förbund samt via egenfinansiering.