Suomeksi

Information om Aktiverande TV

Informationen på dessa sidor riktar sig i huvudsak till seniorer som är intresserade av att använda Aktiverande TV, deras anhöriga samt övriga intresserade.

Aktiverande TV kommer att dra nytta av redan existerande tekniker. Målsättningen med utvecklingen är att Aktiverings TV ska vara lätt och trygg att använda.

Aktiverande TV skapar förutsättningar för att:

På följande sidor presenteras den utrustning som krävs, Aktiverande TV´s kommande program samt information om pilotgruppen och erfarenhetsberättelser från arbetsgruppens verksamhet.