Suomeksi

Information

Information om projektets olika skeden och verksamhet ges vid flera olika tillfällen. Informationen sköts via media och via nätsidorna. Till de olika målgrupperna riktas specifik information i ärendena.

Sammandrag från informationstillfällen eller annan information finns till påséende på denna webbplats i ett senare skede.