Innehållproducerande arbetsgruppen

Som ordförande för arbetsgruppen fungerar Barbro Mattsson-Lidsle och som sekreterare Seija Nyqvist.

Målet för arbetsgruppen är att utveckla och planera innehållet och genomförandet för de program som visas i Aktiverande-TV. Utgångspunkten i planeringen är att producera ett mångsidigt program på bägge inhemska språken.

Innehållet som ska produceras delas in i fyra delområden; motion, rådgivnig, hälsa samt kultur och hobby

 

 

I arbetsgruppens för produktion av innehåll ingår

 

Vasa stad, Seniorcenter

projektarbetare Seija Nyqvist     seija.nyqvist(at)vaasa.fi

ansvarig ledare för rekreationsverksamhet Sanna Ala-Hallila  sanna.ala-hallila(at)vaasa.fi

ledare för rekreationsverksamhet Heli Hokkanen  heli.hokkanen(at)vaasa.fi

ledare för rekreationsverksamhet Mira Sparf  mira.sparf(at)vaasa.fi

Vasa yrkeshögskola

lektor inom sociala området Suvi Kallio     suvi.kallio(at)vamk.fi  

lektor inom sociala området Heidi Blom     heidi.blom(at)vamk.fi  

Yrkeshögskolan Novia

lektor i vårdarbete Barbro Mattsson-Lidsle     barbro.mattsson-lidsle(at)novia.fi

lektor Sonja Kurtén-Vartio      sonja.kurten-vartio(at)novia.fi