Suomeksi

Information om projektet

Informationen på dessa sidor riktar sig i huvudsak till privata personer intresserade av Aktiverande-TV projektet, kommunalarbetare, skolornas studerande och lärare m.fl.

Aktiverande-TV är ett treårigt (2011 – 2014) projekt. I projektet testar och utvecklar man en teknisk verksamhetsmiljö och skapar programinnehåll. 

I utvecklingsarbetet deltar

 

Finansiärer

Finansiärer i projektet är Vasa stad, Vasa yrkeshöskola och yrkeshögskolan Novia samt Europeiska regionalutvecklingsfonden (ERUF) genom Österbottens förbund. Projektets  totalbudget ligger på 275 228 €, varav 192 660 € är ERUF-beviljade pengar.  

Målsättningar

Målsättningen med projektet är att tillsammans med äldre och seniorer utveckla en teknologi som skulle vara till stöd i vardagen för sådana som bor hemma eller på serviceboende. Projektet siktar på att med hjälp av teknik baserad på öppen källkod kunna skapa nya tjänster för hälsa och välmående. Med projektets hjälp så skapas förutsättningar för produktion och utnyttjande av virtuella tjänster bland både personal och studerande.