På svenska

Testiryhmä

Testiryhmä koostuu palvelutaloissa ja kotona asuvista ikääntyneistä. Tavoitteena on  löytää sellaisia ikääntyneitä, jotka hyötyvät Aktivointi-TV tarjoamista virikkeellisistä toiminnoista ja palveluista. Testiryhmän kokoaminen on aloitettu syksyn 2011 aikana ja kaikki pilottiryhmäläiset on valittu syksyyn 2012 mennessä.

Projektityöntekijä vastaa testiryhmäläisten hankkimisesta ja ohjauksesta. Tavoitteena on luoda projektityöntekijän ja yksittäisen testiryhmäläisen välille vahva keskinäinen luottamus. Ohjaamiseen tullaan koko projektiajan käyttämään riittävästi aikaa. Tarvittaessa ohjausta on mahdollista saada kädestä pitäen.

Testiryhmän kokemuksia kerätään projektin eri vaiheissa. Kokemukset ja kommentit on luettavissa tältä sivulta myöhemmässä vaiheessa.