Projektarbetsgruppen

Projektgruppens ordförande är Hannele Laaksonen och sekreterare är Seija Nyqvist.

Projektgruppens målsättning är att utveckla projektet i sin helhet och att sammanställa arbetsgruppernas produktioner och resultat.  

 

Representanter i projektarbetsgruppen

Vasa stad, Seniorcenter

projektchef Hannele Laaksonen     hannele.laaksonen(at)vaasa.fi

projektarbetare Seija Nyqvist     seija.nyqvist(at)vaasa.fi

system specialist Kari Nurmes  kari.nurmes(at)vaasa.fi

Informationsförvaltningschef Tuula Seppo     tuula.seppo(at)vaasa.fi

Vasa yrkeshögsskola

lektor  i informationsbehandling
Kenneth Norrgård     kenneth.norrgard(at)vamk.fi

lektor i informationsbehandling
Klaus Salonen     klaus.salonen(at)vamk.fi

lektor inom det sociala området Suvi Kallio     suvi.kallio(at)vamk.fi  

lektor inom det sociala området Heidi Blom     heidi.blom(at)vamk.fi  

Yrkeshögskolan Novia

FoU-ledare inom energiteknik Kristian Blomqvist     kristian.blomqvist(at)novia.fi

FoU-ledare Annika Wentjärvi       annika.wentjarvi(at)novia.fi

lektor i vårdarbete Barbro Mattsson-Lidsle     barbro.mattsson-lidsle(at)novia.fi