På svenska

Projektin arviointi

Projektia tullaan arvioimaan monin tavoin projektiajan aikana.

Arviointi suunnataan 

Pääkohdat arvioinnissa kohdistetaan käytettävyyteen, ohjelmasisältöön sekä teknilliseen toteutukseen. Lisäksi projektin aikana kerätään tietoa testiryhmäläisten teknillisten taitojen kehittymisestä sekä hyvinvoinnin kokemuksista.

Projektista tullaan tekemään mahdollisesti myös opinnäytetöitä tai muita tutkimuksia.

Arvioinnin etenemisestä ja mahdollisista tutkimuksista tiedotetaan tällä sivulla.