Styrgruppen

Styrgruppens uppgift är att utvärdera och styra projektets avancemang. Styrgruppen sammanträder i medeltal två till tre gånger per år. 

 

Styrgruppen representeras av

Ordförande Vasa Pensionärsrådets ordförande Aino Vainionpää

Sekreterare Aktiverande-TVs projektchef Hannele Laaksonen

 

Finansiärens representant  Österbottens förbund

specialplanerare Stefan Rannanpää

Projektadministratör Vasa stad, Hem- och anstaltvården

direktör Matti Paloneva

Delaktör i projektet Vasa yrkeshögsskola 

lektorn i informationsbehandling  Kenneth Norrgård

utbildningschef Riku Niemistö

Delaktör i projektet  Yrkeshögskolan Novia

FoU-ledare Kristian Blomqvist

Sakkunniga i projektet 

Korsholms kommun, Gunilla Bertell

SonetBotnia, Tuula Mulju

Vasa universitet, Seija Ollila

Vasa stad, Christian Levander