Suomeksi

Teknologi

Videokonferens med öppen källkod
Videokonferens system är i allmänhet dyra och har ofta en årlig licensavgift, lyckligtvis finns det alternativ baserade på öppen källkod som är ett betydligt billigare alternativ som inte har några licenskostnader och som är mycket billigare att ta i bruk och underhålla. För detta projekt har vi valt just ett sådan lösning, systemet heter OpenMeetings.Standardisering av hårdvara
VAMK har undersökt olika hårdvarulösningar som skulle vara ändamålsenliga med tanke på slutanvändarna. Vi har valt att standardisera olika hårdvaru & mjukvaru paket för att underlätta eventuella underhåll av enheterna samt att det ur en ekonomisk synvinkel är förmånligare att beställa större partier av samma produkt.

Styrning med rörelseigenkänning
För vissa personer kan det av medicinska skäl vara svårt att använda vanliga fjärrkontroller, därför undersöker vi också lösningar som möjliggör styrning genom t.ex. gester och rörelser. En prototyp med rörelse-igenkänning byggs upp och testas av Novia.