Teknologi arbetsgruppen

Som arbetsgruppens ordförande fungerar Kari Nurmes och som sekreterare Klaus Salonen.

Målet för arbetsgruppen för teknologi är att utveckla plattformen, på vilken hela Aktiverande-TV verksamheten byggs upp. Vid utvecklande av olika tekniska lösningar bör man beakta informationsöverföring samt de ärenden och den tekniska utrustning med vilken man såväl producerar som tar emot program och annan service via Aktiverande-TV. Vartefter utvecklingsarbetet framskrider testas olika lösningar med hjälp av olika testgrupper. I dessa fall deltar pilotgruppen och erfarenhetsberättargruppen i testandet.

 

I arbetsgruppen för teknologi ingår

Vasa stad

system specialist Kari Nurmes  kari.nurmes(at)vaasa.fi

Vasa yrkkeshögsskola

lektor i informationsbehandling
Klaus Salonen     klaus.salonen(at)vamk.fi

lektor i informationsbehandling
Kenneth Norrgård     kenneth.norrgard(at)vamk.fi

Yrkeshögskolan Novia

FoU-ledare i energiteknik Kristian Blomqvist     kristian.blomqvist(at)novia.fi

Vartefter planerna framskrider görs specifikationer, vilka man senare har möjlighet att ta del av på dessa webbsidor.