Teknologia työryhmä

Työryhmän puheenjohtajana toimii Kari Nurmes sihteerinä Klaus Salonen

Tavoitteena on kehittää toiminta-alustaa, jonka pohjalle Aktivointi-TV toiminta rakentuu. Teknillisiä ratkaisuja kehitettäessä huomioidaan tiedonsiirto ja siihen liittyvät asiat sekä teknillinen välineistö, jolla sekä tuotetaan että vastaanotetaan ohjelmia ja muita Aktivointi-TV:n palveluita. Kehittämistyön edetessä ratkaisuja testataan pilottiryhmän ja Kokemuskertojien avulla.  

 

Teknologiatyöryhmään kuuluvat

Vaasan kaupunki

järjestelmäasiantuntija Kari Nurmes    kari.nurmes(at)vaasa.fi

Vaasan ammattikorkeakoulu

tietojenkäsittelyn lehtori Kenneth Norrgård     kenneth.norrgard(at)vamk.fi

tietojenkäsittelyn lehtori Klaus Salonen    klaus.salonen(at)vamk.fi

Novia

energiatekniikan tutkimuksen ja kehityksen johtaja Kristian Blomqvist     kristian.blomqvist(at)novia.fi

Suunnitelmien edetessä tehdään tarkennuksia, joista on myöhemmin mahdollisuus saada tietoa tältä sivustolta.