Suomeksi

Testgrupp

Tesgruppen består av både seniorer som bor i servicehus och sådana som bor hemma. Målet är att hitta sådana seniorer som senare kan dra nytta av den inspirerande verksamhet och service som Aktiverande TV erbjuder. Sammansättningen av testgruppen startade hösten 2011 och till hösten 2012 ska hela pilotgruppen vara vald.

Projektarbetaren ansvarar för testgruppens sammansättning och ledning. Målet är att skapa ett starkt ömsesidigt förtroende mellan projektarbetaren och de enskilda medlemmarna i testgruppen. Tillräckligt med tid kommer att reserveras för handledning under hela projekttiden. Vid behov ska det vara möjligt att få handledning från första början.

Testgruppens erfarenheter och kommentarer samlas in under projektets olika skeden och kommer att finnas till påseende på denna webbplats i ett senare skede.