Suomeksi

Utvärdering av projektet

Projektet kommer att utvärderas på flera sätt under projekttiden

Utvärderingen riktar sig till

Utvärderingen riktar sig i huvudsak till hanterbarheten, programinnehållet samt förverkligandet av tekniken. Ytterligare kommer man att samla uppgifter om hur testgruppens tekniska kunskaper har utvecklats samt hur välmåendet har påverkats under projekttiden.

Man kommer eventuellt även att göra lärdomsprov eller andra undersökningar inom projektet.

Information om hur utvärderingen framskrider och om eventuella undersökningar kommer att finnas till påséende på dessa nätsidor.